Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTOEMI.PL

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.motoemi.pl prowadzony jest przez firmę Power Team Krzysztof Dominiak, wpisaną do rejestru Centralna Ewidencja I Informacja O Działalności Gospodarczej, NIP 788-142-20-63, REGON 639551969, nr telefonu +48 793 202 202.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
a) Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.motoemi.pl są
przetwarzane przez Power Team Krzysztof Dominiak.
b) Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
- w realizacji umowy,
- w przypadku założenia konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
- jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych.
c) Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
d) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
e) Klient ma prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.motoemi.pl w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
f) Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w
obowiązujących przepisach prawa.
g) Sklep internetowy www.motoemi.pl stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" wymagane są do obsługi koszyka zamówienia oraz pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" uniemożliwi złożenie zamówienia internetowego na www.motoemi.pl.
h) Dokładny opis postępowania związanego z ochroną danych osobowych został opisany w "Polityce Prywatności" sklepu internetowego.

3. CENY
Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich (PLN).

4. ZAMÓWIENIA
a) Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
b) Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o
nadaniu statusu "przyjęte" lub "w realizacji", lub „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
c) W szczególnych przypadkach sprzedawca może zobowiązać kupującego do wpłacenia kaucji (przedpłata) w wysokości połowy ceny zamawianego produktu.
d) Towar zamówiony w sklepie internetowym www.motoemi.pl dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
e) Na czas otrzymania przesyłki składa się:
- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
- czas dostawy
f) Wraz z towarem wydawany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT. W przypadku jego braku prosimy o niezwłoczny kontakt w celu wyjaśnienia.
g) Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego
zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zalecamy z obecności kuriera sporządzić protokół szkodowy.

5. SPOSOBY PŁATNOŚCI
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
a) Przed wydaniem towaru klientowi :
- Przelewem na rachunek bankowy Power Team,
- Kredytem w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander.
b) W momencie odbioru towaru:
- Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6. ZWROT TOWARU
W ciągu 30 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
W naszym sklepie prawo do odstąpienia posiadają konsumenci oraz przedsiębiorcy, którzy dokonali zakupu na fakturę do użytku firmowego.

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie motoEmi.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, najlepiej pisząc na adres e-mail: > Zobacz adres @ <, lub wypełnić formularz zwrotu w swoim panelu klienta. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy produkt nie później niż 30 dni od dnia, w którym otrzymał towar.

a) Przesyłka powinna zawierać:

- zwracany przedmiot,
- formularz wymiany towaru, który można pobrać niżej w pkt.11 lub wydrukowane potwierdzenie wymiany, które od nas otrzymałeś/aś na adres e-mail po Twoim zgłoszeniu w panelu klienta
- oryginalny paragon lub kserokopia oryginału faktury (w przypadku faktury musisz dostarczyć do nas podpisaną korektę, więc poproś o korektę przed wysłaniem do nas produktu, to przyśpieszy procedurę)

b) Przesyłkę należy nadać na adres:

MOTOEMI.PL
Bieleń 2
66-320 Trzciel

c) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności. Zwrot płatności nastąpi w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia przez Kupującego od umowy. Czas ten może się wydłużyć do momentu otrzymania przez Sprzedającego zwracanej rzeczy.

d) Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to koszt dostarczenia zakupionej rzeczy zostanie zwrócony Kupującemu w kwocie najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia.

e) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

f) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. WYMIANA TOWARU
W ciągu 30 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może wystąpić o wymianę towaru na inny.
W naszym sklepie prawo do wymiany towaru posiadają konsumenci oraz przedsiębiorcy, którzy dokonali zakupu na fakturę do użytku firmowego.

Aby wymienić towar zakupiony w sklepie motoEmi.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, najlepiej pisząc na adres e-mail: > Zobacz adres @ <, lub wypełnić formularz zwrotu w swoim panelu klienta. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy produkt nie później niż 30 dni od dnia, w którym otrzymał towar.

a) Przesyłka powinna zawierać:

- zwracany przedmiot,
- formularz wymiany towaru, który można pobrać niżej w pkt.11 lub wydrukowane potwierdzenie wymiany, które od nas otrzymałeś/aś na adres e-mail po Twoim zgłoszeniu w panelu klienta
- oryginalny paragon lub kserokopia oryginału faktury (w przypadku faktury musisz dostarczyć do nas podpisaną korektę, więc poproś o korektę przed wysłaniem do nas produktu, to przyśpieszy procedurę)

b) Przesyłkę należy nadać na adres:

MOTOEMI.PL
Bieleń 2
66-320 Trzciel

c) W przypadku wymiany towaru koszty przesyłek ponosi Kupujący.

d) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. REKLAMACJA
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem > Zobacz adres @ <, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

a) Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail Kupującego oraz nr telefonu,
- dokument zakupu, datę zawarcia i numer Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Odpowiedni formularz reklamacji jest do pobrania na stronie "Wymiana i zwroty",

b) Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

c) Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

d) Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na numer telefonu.

9. BRAK ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym www.motoemi.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
i) produkty dostępne na specjalne zamówienie nie są częścią naszej stałej oferty i sprowadzane są na indywidualne życzenie - następstwem tego jest brak możliwości zwrotu.

10. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
a) W przypadku zaistnienia sporu, którego nie będzie można rozstrzygnąć, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
b) Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
c) Regulamin sklepu internetowego www.motoemi.pl nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks 10 cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
d) Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
e) W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

11. FORMULARZE

W przypadku wymiany lub zwrotu towaru prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i załączenie do przesyłki wypełnionego formularza wraz z dowodem zakupu (oryginalny paragon lub kopia oryginalnej faktury).

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w poniższych formularzach.
> WYMIANA TOWARU (format pliku MS-Word .doc)

> ZWROT TOWARU (format pliku MS-Word .doc)

> REKLAMACJA TOWARU (format pliku MS-Word .doc)

Nie odbieramy paczek płatnych za pobraniem.